Fejlesztő foglalkozás otthon: Testséma fejlesztő mondókák

Az iskolaérettség felé vezető út egyik fontos állomása a testséma tudatosság kialakulása...

Ha a gyermek helyesen érzékeli saját magát a térben, ha képes pontosan megnevezni az egyes testrészeit, akkor a téri tájékozódása is gyorsabban fog kialakulni és pontosabb lesz.  A téri tájékozódás pedig , már előremutat a későbbi írás- és olvasástanulásra.

Az alapvető téri irányok /bal-jobb, fent -lent/ pontos észlelése elengedhetetlen az olvasástanulás során, hiszen nem mindegy, hogy egy-egy betű "hasa" melyik irányba fordul, nem mindegy, hogy a betűk szára jobb vagy bal oldalon van-e, illetve , hogy felfelé vagy lefelé kell-e húzni a vonalat egy-egy betű leírása közben.  Pl : d-p, b-d, b-p, t-f, n-u, stb

Gondoltad volna, hogy amikor gyermeked testséma fejlesztő mondókákat szaval, akkor tulajdonképpen már a későbbi olvasás és írástanulására is készül?  :)Ugye nem!...pedig érdemes kihasználni ezt a mindenki számára elérhető , játékos fejlesztési lehetőséget!

Testséma fejlesztő mondókák  ( a kezdetektől 1,5 éves korig )

Természetesen ebben az életkorban még nem várjuk el a gyerektől, hogy megnevezze és pontosan megmutassa az egyes testrészeit, de már játékosan gyakoroltathatjuk vele azokat. Mégpedig érintéseken, tapintásokon keresztül. A mondókák szövegének megfelelően megérintjük, megsimogatjuk, esetleg finoman megcsiklandozzuk a kisgyermek kezét, karját, arcát, vagy fejecskéjét.

A gyemekek 3 éves korig az érzékszervi mozgásos tanulás időszakát élik. Ha valami felkelti a figyelmüket ahhoz szeretnek odamenni és megtapogatni. Nyúlnak érte, megfogják, és szemügyre veszik az őket érdeklő dolgokat. A cselekvésen keresztül szereznek tapasztalatokat és információt a világról, érzékelés, észlelés és mozgás együtt van jelen, "kéz a kézben" járnak. Az érzékelés egyik kiemelkedően fontos területe náluk a tapintásos (taktilis) érzékelés.

A testséma kialakításánál is érdemes a kicsiknél erre építeni. Mindegy, hogy "csip-csip csóka", vagy "ciróka -maróka", a lényeg az, hogy anya finom érintését érezheti a csöppség a saját tenyerében, vagy az arcocskáján, és közben még okosodik is! ...Anya most éppen az ő kezével játszik...a kezével amiből kettő is van! És már megjegyezte azt is, hogy amikor anya azt kéri tőle, hogy aludjon akkor a szemeit kell becsuknia... 🙂

Kerekecske dombocska,/Elszaladt a nyulacska!/Itt szalad, itt szalad!

/ Simogatjuk a gyerek tenyerét, majd végigvezetjük a kezünket a gyerek karján, finoman csiklandozva /

 "Lóg a lába lóg a / nincsen semmi dolga/ mert ha dolga volna/ a lába nem lógna"

/Ölbe veszük, ölünkbe ültetjük a gyereket, és gyengéden, de  ütemesen mozgatjuk a lábacskáit/

Testséma fejlesztő mondókák  (2 éves kor felett)

Kétéves kor felett már elkezdhetjük tanítgatni a gyermeket a testrészek neveire. Ez azonban soha ne dirrektben, hanem a mindennapi teendők részeként ( mossuk meg a kezed, szappanozd be a nyakad, hasad, nyisd ki a szád stb) vagy a közös játék során (mondókázás, ölbéli ringatók dalolása) közben történjen.

"Pancsi, pancsi/ Csukd be szemed, csukd be szád/ Most mosom az arcocskád! / Csukd be szemed, csukd be szád/ Most mosom a hasacskád!/ Aludj baba , aludjál, aranyosat álmodjál! "

"Kicsi orr, kicsi száj/ Keretezi kerek áll/ Kupolája homlok/ Piros arc, piros nyár/ Áfonya-kék szembogár/ A pillái lombok"

Testséma fejlesztő mondókák ( iskolakezdés előtt, nagycsoportban)

Iskolakezdés előtt a gyerekek többsége már egészen apró részletekbe menően fel tudja sorolni és meg tudja mutatni az egyes testrészeit. A testséma tudatosság kialakulásában további segítség nekik ebben az időszakban az emberrajz, ami szintén egyre részletesebbé válik.

A mondókák ritmikussága lehetőséget ad arra, hogy ütemre végzett mozgásos feladatokkal kapcsoljük  össze a testséma tanulást. Miközben mondjuk a mondókát, vagy verset, mozgatjuk vagy megérintjük a szóban forgó testrészt.

"Comb, térd, boka -föl! / comb, térd,boka-föl!

/ A gyerekek egyre lejebb hajolva sorra megérintik a combjukat, térdüket, bokájukat, aztán fölemelednek újra állásba. Közben változtatunk az ütemen, hol lassabban, hol gyorsabban végezzük a gyakorlatot/

" A fejem , a vállam, a térdem a bokám/ a térdem a bokám/ a térdem a bokám/ A fejem a vállam, a térdem a bokám, / a szemem a fülem, / az orrom a szám."

/ Itt is sorban megérintjük az adott testrészeket miközben mondjuk a mondókát...sőt!...ezt már akár énekelni is lehet./

 A mondókákat bármikor elővehetjük a testrészek játékos, szinte észrevétlen megtanítására , a gyermek testséma tudatosságának otthoni fejlesztéséhez. 

Összegyűjtöttem  jó pár ilyen mondókát, amivel játszva taníthatod gyermekedet. Ha szeretnéd igénybe venni ezt a segítséget gyermeked otthoni fejlesztéséhez, iratkozz be hozzánk és máris küldöm Neked!

/A  testsémafejlesztő mondókagyűjteményt a korábban beiratkozott "diákoknak" automatikusan- külön kérés nélkül - elküldöm 🙂 /