VÁR A TUDÁSVÁR! 

 Képes bárki is házat építeni stabil alapok nélkül?

Érzed néha úgy, hogy szülőként megtennél mindent gyermeked fejlődéséért, szivesen foglalkoznál vele otthon, de azt sem tudod, hogy hol kezdjétek el, és miket gyakoroljatok?

 

 

  Ugye Te sem szeretnéd a véletlenre bízni gyermeked iskolaérettségét?

UGYE JÓ VOLNA , HA ...

  lego

* időben iskolaérett lenne

* könnyen tanulna meg írni és olvasni

* képes lenne önállóan tanulni

* folyamatosan jó jegyeket kapna

 * könnyű lenne az óvoda és iskola közötti átmenet  

  

 * ha sikerélményei lennének a tanulásban

 

 

 Tény, hogy a gyermekek egy része normál intelligenciaszint (átlagos, vagy annál jobb képességek) mellett is tanulási nehézségekkel küszködik. Gyötrelmes számukra az írás és olvasástanulás, megszenvedik az óvoda és iskola közötti éles váltást. Mire kiderül a baj, rendszerint már túl késő...Marad az évekig tartó korrepetálás, csekélyke eredményekkel, a szülő számára pedig a tehetetlen düh, és a csendes szégyenkezés...

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon mit tudhatnak azok a szülők, akiknek a gyerekei mindenféle nehézségek nélkül, másokat lekörözve kezdik az első osztályt, és sikerekben fürödve, mindenféle gond nélkül járják ki az iskolát?

Ki mondta, hogy  a Te csemetéd számára mindez elérhetetlen?

Gyermeked sokkal ügyesebb, és sokkal többre képes, mint gondolnád!

Vedd a kezedbe a dolgok irányítását, és segíts neki, hogy képességei kibontakozhassanak és időben iskolaérett legyen!

Félre a légvárakkal, ingatag kártyavárakkal, építsünk erős bástyákon álló "Tudásvár"-at  gyermeked számára!

  •  Olyat, amire mindig, ( a későbbi években is) építeni lehet...
  • Ami megalapozza az iskolai  tanulását, és ezáltal a jövőjét...
  • Olyat, ami nem omlik össze az első kis fuvallatra, az első iskolai próbatételre...

TUDÁSVÁR

ONLINE KÉPESSÉGFEJLESZTŐ KURZUS  

Folyamatosan! 

  

 

 Kiknek készült a Tudás-vár online képességfejlesztő tanfolyam?  

  • Leendő első osztályosoknak, akik szeptemberben kezdik az iskolát
  • Nagycsoportos és középsős óvodásoknak
  • Azoknak az első és második osztályos gyerekeknek, akik szeretnék megerősíteni a tanuláshoz szükséges alapkészségeiket
  • Mindenképpen olyan gyermekeknek akik már betöltötték az 5. életévüket, és mentálisan épek, egészségesek

Miért?  

  •   Azért, mert a tanulást meghatározó képességek és alapkészségek az óvodás korban,  ezen belül is az 5-7 éves kor között fejlődnek a legintenzívebben így a fejlesztéseknek is ekkor kell megtörténie, hiszen  ebben az időszakban van a leginkább eredménye.

Jelentkezem >>

Hogyan fog zajlani a "TudásVár" képességfejlesztő kurzus?

  A tanfolyam online formában fog zajlani, saját otthonodban, a  megszokott környezetedben, gyermeked számára a lehető legjobb helyen, az "anyai öl iskolájában"  fejlesztő pedagógus vezetésével. 

METODIKA

 

 A leckék ( 15 képességfejlesztő anyag)  5 héten keresztül keresztül, 2-3  naponta   fognak érkezni a megadott email címre, ezen keresztül tudsz majd belépni a zárt tanfolyamos felületre.

  Folyamatosan kapcsolatban leszel a fejlesztő pedagógussal, a kurzus teljes ideje alatt szabadon kérdezhetsz, tapasztalatokat cserélhetsz,  ha elakadnál azonnal segítek, nem hagylak magadra, végig fogom a kezed.

   Normál tempóban haladunk, nem hagyunk lemaradni senkit sem.

  Az iskolaérettséghez legszükségesebb alapkészségeket mélyítjük el, nem tanulunk írni és olvasni, de begyakorlunk minden olyan készséget ami elengedhetetlen a sikeres írás és olvasástanuláshoz.

  Gyermeked számára élvezetes és játékos , egyedileg szerkesztett feladatlapokkal, tematikusan egymásra építve,  lépcsőfokonként haladunk előre, olyan gyakorlólapokkal, amelyekkel még garantáltan nem találkozhattál sehol máshol.

  Érthető, alapos és részletes instrukciókat fogsz kapni "anya-nyelven", hiszen otthoni készségfejlesztésre, az anyák számára lett kidolgozva ez a tanfolyam, hogy hatékonyan tudják segíteni gyermekük iskolára való felkészülését, képességfejlődését.  Előzetes pedagógiai ismeretek nélkül is jól követhető, anyák számára érthető formában, részletekbe menően, már-már szájbarágós módon írom le, hogy pontosan mit kell csinálni gyermekednek az adott feladatban, hogy mit fejlesztük általa éppen, és szülőként mire ügyelj. 

  Gyermekbarát terjedelmű tananyagokat küldök, mert nem célom szellemileg "lenyomorítani" a csemetédet  és megutáltatni vele a tanulást emészthetetlen mennyiségű ismeretanyagokkal. Fontos számomra, hogy már a tanfolyam alatt is sikerélményeket éljen át , így a későbbiekben is motivált legyen a tanulásra. Nem adok olyan feladatot amit ne lehetne könnyen és játékosan megoldani...

  Fejlesztő pedagógiai kulisszatitkokat is megosztok a tanfolyam résztvevőivel, olyanokat amelyek segítik a mindennapos tanulást, a jó eredmények elérését, és folyamatos fenntartását.

Ismétlések észrevétlenül: "Ismétlés a tudás anyja", de azt úgy önmagában minden gyerek utálja, ezért játékba rejtük és majdhogynem észrevétlenné tesszük a számukra.  Nem fogjuk visszabiflázni az előző leckékben tanultakat, de minden egyes lecke úgy van felépítve, hogy már bele van szőve a korábban elsajátított jártasságok és készségek legjava.  Így garantáltan nem fogja elfelejteni a  kurzus végére azt,  amit az elején tanult, mert azokat folyamatosan használni fogja, hiszen egymásra építve, az előzőeket magába foglalva lett kidolgozva  az egyes leckék anyaga.

TEMATIKA

 

 Részképességek, amelyeket a leckék során alaposan begyakorlunk:

 Finommotorika és vizuomotoros koordináció : Anya-nyelven szólva a rajzolómozgást, valamint a szem és a kéz összerendezett munkáját fogjuk megerősíteni játékos feladatlapokon keresztül. Ez a részképesség a szem és a kézmozgás egymáshoz való viszonyáról szól, arról, hogy mennyire tudja a gyermek összehangolni a látást és a kézmozgást. Ezek a feladatok visszajelzést adnak nekünk a kéz dominanciájáról, a vonalvezetésről, a téri tájékozódásról (pl. fentről lefelé, és balról jobbra haladva húzza a gyermek a vonalakat? )Rendkívül fontos képesség, amelyre az iskolában az írás és olvasástanulásnál lesz szükség.

Téri tájékozódás és irányok differenciálása : Nem titkolom, erre a készségre fogunk a legtöbbet gyakorolni, mert tanulás szempontjából ez életbe vágóan fontos, a diszlexia megelőzésének alapja. Több leckén keresztül visszaköszön majd a bal és a jobb irány, a fent és a lent, és emellett rögzítjük a négy kiegészítő irányt is. A téri tájékozódás elsőször a saját testen, majd a térben és végül a síkban alakul ki. Ha a gyerek nem tudja jól elkülöníteni az irányokat az betűtévesztésekhez vezethet az olvasásnál és írásnál. Nem mindegy, hogy pl: b-d vagy p ... Tulajdonképpen ugyanaz az alakzat, csak különböző irányokba forgatjuk... És ezzel el is jutottunk egy másik két  fontos részképességhez a vizuális differenciáláshoz és a vizuális figyelemhez...

Vizuális differenciálás, vagyis "anya-nyelven " a látással kapcsolatos megkülönböztető képesség. Az iskolaérettség fontos kritériuma ez a terület is. Erre a képességre nagy szüksége lesz gyermekednek pl majd akkor, ha egy ü és egy ű betűt kell egymástól megkülönböztetnie.

Vizuális figyelemazaz a látással kapcsolatos figyelem. Fontos, hogy csemeténk az elé táruló képi ingerek között képes legyen - minden elemet a szemével letapogatva- szelektálni.  

Vizuális alak-háttér differenciálás , látással kapcsolatos lényegkiemelő képesség. A sok-sok látott dolog közül kiválasztani azt amiről szó van, amit a feladat kér. (Pl amikor a tanító néni feltesz majd egy kérdést az olvasott mesével kapcsolatban, és a választ a szöveget gyorsan átfutva kell megkeresni.)

Vizuális szeriális emlékezet:Szülőknek szóló fordításban a látással kapcsolatos sorrendemlékezet. Társasjáték hangulatú fejlesztő feladatok lesznek rá a kurzus során. A sorrend helyes észlelésére és a sorrendemlékezetre azért van szükség mert  mindennek van eleje, vége és hasonlóképpen fontos az egyes (szó)tagok egymáshoz való viszonya is. Ha lemarad a szó eleje, vége, vagy írás, olvasás közben felcserélődik, akkor már teljesen más lesz az adott szó jelentése.

Figyelemfejlesztés és memória: Ez a terület okozza a legtöbb problémát az iskolaérettség alakulása idején, sőt még azt követően is. A szülők legtöbbször a figyelemfejlesztést illetően kérnek tanácsot, és ez nem véletlen, hiszen figyelem nélkül nincs eredményes tanulás. A kurzus során több oldalról is körüljárjuk és megtámogatjuk ezt a készséget a tanfolyam résztvevőinél.

Logikus gondolkodás fejlesztése: A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, így a logika felé is innen közelítünk. Társasjáték hangulatát idéző komplex fejlesztőjátékon keresztül vezetjük be a gyermekedet a logika világába. A lecke végére ő maga fogja keresni mindenben a logikus összefüggéseket.

 

 PÁR SZÓ A LECKÉKRŐL...

 

   Az online Iskolaelőkészítő kurzus 15 leckéből áll.  Ehhez tartozik még 30 db egyedileg szerkesztett fejlesztő feladatlap / 19 gyakorlólap és 11 magyarázó fejlesztőlap /

   ELMÉLET+GYAKORLAT EGYSÉGE : Minden leckéhez elméleti és gyakorlati rész is tartozik!

 A LECKÉK ELMÉLETI RÉSZÉBEN:

 Pontos, részletes és érthető leírásokat kapsz arról, miért fontos az adott terület fejlesztése, milyen készségekhez kötődik, miben segíti a tanulást, és hogyan tudod azt a  mindennapi életben is megerősíteni, fejleszteni  a gyermekednél.

 Szintén az elméleti részben kerül leírásra - részletesen, könnyen érthetően , már-már szájbarágósan - hogy az adott leckéhez tartozó feladatlapban mit kell csinálni, pontosan  mit is mondj amikor a gyermeked elé teszed, és hogyan oldja meg azt a lehető legnagyobb hatékonysággal.

 A LECKÉK GYAKORLATI RÉSZÉBEN:

 Minden leckéhez egyedileg megszerkesztett feladatlap ( vagy feladatlapok) tartoznak gyermeked  (képzelet)világának jellegzetes és kedvelt szereplőivel, tárgyaival, ábráival és jelképeivel, hogy minél játékosabb és élvezetesebb legyen az iskolára készülés. Az egyes leckékhez tartozó feladatlapok egyediek, fejlesztő pedagógus által, az adott részképesség területekre vannak  speciálisan megszerkesztve és kidolgozva. Több alkalommal is felhasználhatóak, sőt időtállóak!  / Akár a kisebb testvérek számára is elteheted  és amikor szükség lesz rá  újra előveheted./

 A fejlesztőlapok izgalmasak, játékosak, vannak köztük olyanok amelyek a képességfejlesztő társasjátékok hangulatát idézik. Úgy lettek összeállítva, hogy az iskolaérettséghez legszükségesebb , alapvető készségek elsajátítását és begyakorlását segítsék.

 A feladatlapok mindegyike diszlexia megelőző ( diszlexia prevenciós) jelleggel bír!  Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél rendkívül fontos a szemléltetés és a gyakoroltatás a készségfejlesztés során is, ezért  a tanfolyam ideje alatt szükséged lesz  nyomtatási lehetőség elérésére, szinesre és fekete -fehérre egyaránt.

 A tanfolyam leckéi által gyermeked felkészülten és naprakész ismeretekkel, lépéselőnyből  kezdheti majd az első osztályt.

 

 

  A 15 hatékony, ugyanakkor mégis játékosan elvégezhető készségfejlesztő leckét tartalmazó Képességfejlesztő online kurzus értéke 27 000 Forint.

A kurzus ára  27 000 Ft helyett most  csak 13000 Ft

AJÁNDÉK :  Személyre szóló e-mail konzultáció!

Megrendelésed mellé személyre szóló e-mail konzultációs lehetőséget biztosítok, ahol kielemezzük hová jutott el a gyermeked a tanfolyam során, megnézzük melyik részképesség területen a legerősebb, és melyek azok a készségek amelyeket  esetleg még fejleszteni kell. Erre vonatkozóan egyéni fejlesztési javaslatokat és ötleteket is  adok Neked!

Jelentkezem >>

Résztvevők véleményei, tapasztalatai:

"Több, mint egy éve kísérem figyelemmel a TündérTanodát. Egy online kurzust el is végeztünk, és a kisfiam aki eddig semmit sem volt hajlandó rajzolni elkezdte használni a zsírkrétát, ecsetet.."

  /K. Ildikó /

"A tanfolyam hatására rendszeressé vált  gyermekem számára a mindennapi feladatozás. A fóliára átrajzolós feladat lett a kedvenc 🙂 "

 /K. Katalin/

"Kissé tartottam az óvoda -iskola közötti éles váltástól, de az online kurzus segített, hogy már az első hetekben rutinosan mozogjon a kislányom az iskolai feladatok között. Hozta is a piros pontokat, csillagokat 🙂 Köszönjük! "

 /Nné Beáta /

"Szerettük volna szakember segítségével rendszerezni az iskolakezdéshez szükséges ismereteket. Az online tanfolyam hatására fiam kitartóbb lett, pontosabban oldja meg a feladatokat. az irányok kombinációjára irányuló lecke tetszett neki a legjobban, ( pl.: balra fent,stb) mind a négy feladatlapot hibátlanul sikerült megoldani. Nagyon jól egymásra épültek a leckék, mindent köszönünk! "

/  Kné L. Katalin  /

 "Nyaralani indulunk.5 éves csemetém kérése: „Anya, vigyük el azokat a feladatokat is tudod, amiben arról van a bal kezem, amelyik oldalon a szívem dobog!”Picit le vagyunk maradva az anyaggal, de a fentiekből kiderül, hogy tetszik neki, szereti. És valóban tudja azóta, hogy melyik a bal, és melyik a jobb keze – utcán és játék közben is szoktam tesztelni. Köszönjük! "

/Tóth-Stomfai Márta – 3 tudásra éhes kis csemete anyukája/

 Jól hangzik, de tudni szeretném kire bízom online a gyermekem, és van-e hozzá megfelelő képesítése ?

TündértanárnéniV. Orosz Edina - fejlesztő pedagógus - 4 éves főiskolai képzés után diplomázott, summa cum laude minősítéssel.  TündérTanárnéniként szereti ha a tanmesék boldog véget érnek. Azért tevékenykedik online a TündérTanoda honlapon és offline a Miskolci FejlesztőKuckóban, hogy minél több gyerek számára problémamentes legyen az iskolakezdés, és örömteli a tanulás. Fejlesztő foglalkozásain a gyerekek játszva sajátíthatják el az iskolaérettséghez szükséges alapkészségeket, online képességfejlesztő kurzusain pedig az „anyai öl iskolájának” biztonságában  otthonról, távtanfolyam keretein belül  szerezhetik meg a  gyermekek  azokat a képességeket  és ismereteket, amelyek a sikeres iskolakezdéshez nélkülözhetetlenek. Fontosnak tartja tanítványai lelkének ápolását, és  önbizalmuk erősítését.

Kérdések és válaszok

Miért ilyen olcsó most? Azért mert "TündérTanárnéniként szeretem, ha a tanmesék boldog véget érnek", fejlesztő pedagógusként pedig küldetésemnek tartom, hogy minél több gyermeket készítsek fel a sikeres iskolakezdésre, és hozzásegítsem őket ahhoz, hogy megtapasztalhassák, a tanulás örömteli és sikerélményekben gazdag tevékenység is lehet.

Mi a garancia rá, hogy a módszer működik?  Nos, jómagam 8 évvel ezelőtt a "saját bőrömet vittem a vásárra" és a számomra legkedvesebb gyermek, a lányom volt a "próba baba ". Azidőtájt még nem voltak kidolgozott módszereim, nem volt  még akkor vörösdiplomám sem fejlesztő pedagógiából,  ráadásul  a lányom  a születése során elszenvedett egy agyvérzést, így  ijesztően nagy volt a tét, és jó esélyünk volt a tanulási zavarokra. Ennek ellenére könnyedén, sikerélményekben fürödve járta végig a 8 osztályt, és mind a nyolc alkalommal  kitűnő eredménnyel zárta a tanéveket. Hihetetlennek tűnik ugye? Pedig igaz! Győződj meg róla a saját szemeddel! A képes bizonyítékot a megrendelésed visszaigazolásában be is mutatom Neked 🙂

De miért online, amikor személyesen is felkereshetek egy fejlesztő pedagógust, vagy képességfejlesztő játszóházat?  Igen, számos nagyszerű szakember és lehetőség létezik ma már gyermeked iskolára való előkészítésére, ha fáradtságot nem kímélve már hónapokkal előtte elkezded a felkészülést, vállalod az állandó odautazással  járó plusz költséget, időt, és egyéb terheket. Egy elismertebb szakembernél, vagy egy nívósabb képességfejlesztő játszóházban az Online Iskolaelőkészítő kurzus áráért jóesetben 2-3 foglalkozást kaphatsz...  Nálam most 15 lecke várja, hogy a tiétek legyen és naponta foglalkozom veletek...Akkor mennyibe is kerül egy ? 🙂

Hát nem erről álmodtál?

 Legyél dörzsöltebb, mint a többi anyuka és ne bízd a véletlenre gyermeked képességfejlődését és  iskolai előmenetelét!

JELENTKEZZ MOST!

A 15 hatékony képességfejlesztő leckét tartalmazó, ugyanakkor mégis játékosan elvégezhető    TudásVár képességfejlesztő online kurzus értéke 27 000 Forint.

A kurzus ára 27 000 Ft helyett most csak 13 000 Ft

 

MEGRENDELŐLAP

Email:*
Név:*
Postázási cím*

Számlázási

név:

Számlázási

cím:

Telefonszám:*
Fizetési mód*

 Ez a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekrõl szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállás esetén ezt a szándékodat a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezned kell a (info [kukac] tundertanoda.hu)címre! A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelem gombra való kattintással Viskiné Orosz Edina   egyéni vállalkozó fejlesztő pedagógussal  kötöd. /Adószám: 65925571125/

                                                                        *   *    *   

Megrendelésed után azonnal visszajelzést kapsz e-mailben a fizetési információkkal együtt. Amennyiben ez  nem érkezne meg, vagy bármilyen más probléma adódna a megrendeléseddel kapcsolatban kérlek jelezd azt a  tunderkezek@gmail.com  vagy az info@tundertanoda.hu címre. Néhány levelezőrendszer nem szeretné, hogy gyermeked időben iskolaérett legyen, ezért kérlek, hogy ellenőrizd a "Spam" mappádat is! 

 

2 thoughts on “

  1. Pingback:

  2. Pingback:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük